สำรองห้องพัก
+886 72166866
สำรองห้องพัก

สถานที่น่าสนใจ

  • center park station
  • Glory Pier
  • urban spotlight
  • Kaohsiung love river

เกาสง

สถานที่น่าสนใจ

ดูเพิ่มเติม
ซ่อนบางส่วน

ร้านอาหาร

ดูเพิ่มเติม
ซ่อนบางส่วน

ขนส่งสาธารณะ

ดูเพิ่มเติม
ซ่อนบางส่วน

เวลาเปิดทำการ

...ดูเพิ่มเติม
Close